Kagyz gaplamak

 • Designörite dizaýn lýuks Matt Gara ýöriteleşdirilen logotip

  Designörite dizaýn lýuks Matt Gara ýöriteleşdirilen logotip

  Kagyz halta: Tebigy kraft goňur kagyz azyk önümleri.Bölek satuw eşikleri we kiçi göwrümli umumy saýlaw
  harytlar.Kagyz azyk torbalarynyň doly hatary.Ululyklaryň we agramlaryň uly görnüşi.Goňur kraft ýa-da ak
  kagyz azyk haltalary.Qualityokary hilli we ygtybarly.Markaňyzy mahabatlandyrmak, ýükläniňizde şemaldyr
  bu azyk haltalarynda önüm.

   

  Azyk önümleri sumkalary goňur reňkli kagyzdan ýasalyp, ähli gaplama zerurlyklaryňyz üçin amatlydyr.Eger hakykatdanam gerek bolsa
  Bu näme bolsa-da ep-esli sumka.Aşhana galyndylary üçin azyk haltalary.Garaja ýaly azyk torbalary
  aşhanadaky sumkalar.Bu azyk haltalary üpjün edilýän azyk dükanlaryndan has galyň.

   

  Gowy baha we gaty berkdi.Bular gowy, hilli, orta agramly halta.
  Tutgajykly çydamly azyk sumkasy.Güýçli kagyz we berkidilen tutawaçlar a göterip bildi
  azyk önümleri.Torbalar berk tutawaçly.

  Açyk bolýarlar we ýalpyldawuk haltalar ýaly özlerine ýykylmaýarlar.Duro sumkalary
  çydamlylygy, gaýtadan ulanylmagy we netijeliligi, azyk önümleri bolsa bu söwda haltalaryna bil baglaýarlar
  güýji we aňsat ýüklenmegi üçin.