Mintons Gowy iýmit öýde kompostable gaplamalary hödürleýär

Saglyk iýmitleri markasy “Mintons Good Food” öýe satuwa çykdykompostable gaplama.

Täze kompost paket, markanyň ozal gaýtadan ulanylmaýan plastmassa gaplamasynyň impulslary, noýba, däneli, däne we guradylan miweleri üçin ýerini alar.

Kompaniýa, harytlaryň saklanyş möhletini uzaltmak üçin kislorod barýeriniň gowulaşandygyny görkezýär.

Dupleks kompostable laminat, TUV-den (öňki Winkotte) doly akkreditasiýa gazanyp, öý kompost gurşawynda 26 hepdäniň içinde dargamak üçin niýetlenen Futamura tarapyndan öndürilýär.

Şeýle hem gaplar, kompostlamak ýa-da biodegrasiýa arkaly dikeldip boljak gaplama talaplaryny kesgitleýän ENewropa standarty bolan EN 13432-e garşy eko-zäherlilik we dürli ölçegler üçin synagdan geçirilýär.

Satyş müdiri Mark Lancett: "Häzirki plastiki jedelleriň haýallaşmaýandygyny görkezmeýänligi sebäpli, täze innowasion gaplama çözgüdi daşky gurşaw üçin hem, sarp edijilerimiz üçin ekologiýa taýdan arassa önüm öndürmek üçin peýdaly".

 


Iş wagty: -20anwar-25-2022