Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. stocküzüňizde maska ​​barmy?

Hawa, aksiýamyz köp.

2. Siziň şahadatnamalaryňyz barmy?

FDA, CE, ISO we içerki bazar üçin käbir ygtyýarnamalarymyz bar.

3. MOQ we bahaňyz näme?

MOQ 100,0 sany.

4. Töleg möhletiňiz näçe?

Önümçilikden öň 50% töleg, ýüklemezden ozal 50% töleg.

5. Önümçilik kuwwatyňyz nähili?

Her gün 100,000 sany ýüz maska ​​öndürip bileris.

6. 100,000pc zakaz etsem, haçan alyp bilerin?

Köp sargyt önümçilige garaşýar, töleg tertibi boýunça ýerleşdiriler.Wagt almak ýük daşama ýoluna baglydyr.

6. Meniň adresime iberip bilersiňizmi?Shük daşamak üçin näçe?

Bize iberiş adresiňizi iberiň, şonda iberiş bahasyny siziň üçin hasaplarys.

7. Düzeltmek mümkinmi?

Hawa, kabul ederliklidir.Thisöne häzirki wagtda muny etmegi maslahat bermeýäris, ýöriteleşdirilen sargytlar adaty sargytlardan has az 10 gün öndürmek üçin gerek.

2
halta sumkalary Custom3
Köp halta
kagyz laminasiýa 4 gaplamak üçin plastmassa
绿 袋子
kagyz laminasiýa 2 gaplamak üçin plastmassa
袋子
kagyz laminasiýa 3 gaplamak üçin plastmassa

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?