Wýetnamda öndürilen 25 kg 50kg çydamly adaty ak pp dokalan halta

Gysga düşündiriş:

Çydamly ak pp dokalan halta

Torbalaryň reňki: Ak, gyzyl, sary ýa-da müşderiniň talaplaryna görä

Custöriteleşdirilen çap, iň köp 10 reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

U2e1cae9c91fe4a7aaad3e729252449ceW

Önümiň beýany

Material
100% PP
Reňk
ak, ýaşyl
Torbanyň ululygy
müşderiniň talaby
Çap etmek
1-3 reňk
Önümçilik wagty
15-25 gün
UV
hawa ýa-da ýok
Topokarky
ýokarsy
Aşakda
ýekeje gezek tikilen
Ulanylyşy
Tüwi, mekgejöwen üçin gaplamak ,.
Gaplamak
1000pc / bale ýa-da özleşdirilip bilner
MOQ
10000 sany
Tölegiň şerti
göz öňünde tutulanda T / T we L / C kabul ediň

Suratyň jikme-jigi

U596188ea292f45e9887749f037ca11302
U11d92cf967594849a15731a781af75f4s
U4a909282b23e4ea890efbf9cb1404858K

Gaplamak we eltip bermek

fotobank (18)

Kompaniýanyň tertibi

“Brilliance Pack LLC” ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Kompaniýa 15 ýyldan gowrak wagt bäri passiw meýdançasynda işleýär.Gaplamak bölümi senagat gaplaýyş materiallaryny, plastmassa çeýe gaplamalary we kagyz gaplaýyş gutularyny öndürmek we söwda bilen meşgullanýar.“Brilliance Pack LLC” Hytaýa maýa goýmakdan başga-da, Wýetnamda we Kambojada gaplaýyş önümleri zawodlaryny, Gonkongda üpjünçilik zynjyry kompaniýasyny we ABŞ-nyň Dallas şäherinde gözleg we ösüş laboratoriýasyny döretdi. Wýetnamdaky kompaniýamyz esasan dokalan haltalary öndürýär. Kambojadaky kompaniýamyz esasan film öndürmek we dokalan halta önümçiliginiň bir bölegi üçin jogapkärdir. Hytaýdaky kompaniýamyz esasan metal gaplama we kagyz gaplaýyş önümlerini öndürýär
Durnukly we doly üpjünçilik zynjyry bilen, täze önümleri öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris.Önümçiligi, gözlegleri we ösüşi we satuwy birleşdirýän, dürli görnüşleri we pudakda iň doly aýratynlyklary bolan giňişleýin kärhana.Gowy telekeçilik abraýy, satuwdan soňky hyzmat we häzirki zaman önümçilik desgalary, şeýle hem köp ýyllyk tejribe toplamak bilen, dünýädäki müşderileriň arasynda gowy abraý gazandyk.Önümlerimiz Demirgazyk Amerikada, Europeewropada, Latyn Amerikasynda we beýleki sebitlerde gowy satylýar.Müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar we Wal-Mart, Kargill, Taýwanyň Uzak Gündogar Himiki Süýümi, NGU Topary we ş.m. ýaly dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasynyň üpjün edijisi bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler