Logöriteleşdirilen logotip gaýtadan işlenip bilinýän doý paketli kofe fermuar sumkasy

Gysga düşündiriş:

Custöriteleşdirilen çeýe haltalar, içgiler we iýmitler üçin iýmit derejeli halta, gaýtadan işlemek we gowrulan kofe we ​​sowgat gaplamak üçin halta.9 reňkli ýöriteleşdirilen logo.FOB CIF DDP söwda şertlerini üpjün ediň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

fotobank

Haryt maglumatlary

Material
PE / PET / PA / AL özleşdirilen
Aýratynlyk
Iýmit derejesi;zäherli däl;çyglylyk;suw geçirmeýän
logo
0 ~ 10 reňk;panton reňki;ýöriteleşdirilen reňkleriň çap edilmegini kabul ediň
ululygy
isleýşiňiz ýaly düzüldi
Potensial
150g, 200g, 250g, 500g, 1000g, 1.5kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg we ş.m.
Galyňlyk
Isleýşiňiz ýaly 20-50um düzüldi
Faceerüsti el
Agyrlyk çap etmek ýa-da ýönekeý ýa-da sanly çap etmek
Ulanylyşy
Çörek, tort, kofe, mekgejöwen, guradylan miweler, şeker, sendwiç, hoz, duz, deňiz önümleri we ş.m.
MOQ
1000PCS
Şahadatnama
ISO, BRC, SGS, QS we ş.m.
Eltip bermegiň wagty
Dizaýn tassyklanandan soň 15-25 iş güni
Töleg
T / T.
Eltip bermek
DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS ýaly ekspress arkaly deňizde ýa-da howa arkaly
pouu-1
dd 题 -1

Haryt aýratynlyklary:

Ajaýyp dartyş güýji
Gowy syýa ýelme
Ajaýyp punksiýa garşylygy we täsir garşylygy
Lightagtylygyň gowy geçirilmegi, pes duman
Ajaýyp Lamination öndürijiligi
PE bilen örtülen, doly gaýtadan işlenip bilner
 
Adaty programma: deşikli garşylyk we ýük göteriji talaplar bilen bir gurluşly gaplamak ýa-da gaplamak üçin çap gatlagy hökmünde ulanylýar.

Gaplamak we eltip bermek

fotobank (17)

Kompaniýanyň tertibi

“Brilliance Pack LLC” ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Kompaniýa 15 ýyldan gowrak wagt bäri passiw meýdançasynda işleýär.Gaplamak bölümi senagat gaplaýyş materiallaryny, plastmassa çeýe gaplamalary we kagyz gaplaýyş gutularyny öndürmek we söwda bilen meşgullanýar.“Brilliance Pack LLC” Hytaýa maýa goýmakdan başga-da, Wýetnamda we Kambojada gaplaýyş önümleri zawodlaryny, Gonkongda üpjünçilik zynjyry kompaniýasyny we ABŞ-nyň Dallas şäherinde gözleg we ösüş laboratoriýasyny döretdi. Wýetnamdaky kompaniýamyz esasan dokalan haltalary öndürýär. Kambojadaky kompaniýamyz esasan film öndürmek we dokalan halta önümçiliginiň bir bölegi üçin jogapkärdir. Hytaýdaky kompaniýamyz esasan metal gaplama we kagyz gaplaýyş önümlerini öndürýär
Durnukly we doly üpjünçilik zynjyry bilen, täze önümleri öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris.Önümçiligi, gözlegleri we ösüşi we satuwy birleşdirýän, dürli görnüşleri we pudakda iň doly aýratynlyklary bolan giňişleýin kärhana.Gowy telekeçilik abraýy, satuwdan soňky hyzmat we häzirki zaman önümçilik desgalary, şeýle hem köp ýyllyk tejribe toplamak bilen, dünýädäki müşderileriň arasynda gowy abraý gazandyk.Önümlerimiz Demirgazyk Amerikada, Europeewropada, Latyn Amerikasynda we beýleki sebitlerde gowy satylýar.Müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar we Wal-Mart, Kargill, Taýwanyň Uzak Gündogar Himiki Süýümi, NGU Topary we ş.m. ýaly dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasynyň üpjün edijisi bolýar.

Şahadatnama

fotobank (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler