Designörite dizaýn lýuks Matt Gara ýöriteleşdirilen logotip

Gysga düşündiriş:

Kagyz halta: Tebigy kraft goňur kagyz azyk önümleri.Bölek satuw eşikleri we kiçi göwrümli umumy saýlaw
harytlar.Kagyz azyk torbalarynyň doly hatary.Ululyklaryň we agramlaryň uly görnüşi.Goňur kraft ýa-da ak
kagyz azyk haltalary.Qualityokary hilli we ygtybarly.Markaňyzy mahabatlandyrmak, ýükläniňizde şemaldyr
bu azyk haltalarynda önüm.

 

Azyk önümleri sumkalary goňur reňkli kagyzdan ýasalyp, ähli gaplama zerurlyklaryňyz üçin amatlydyr.Eger hakykatdanam gerek bolsa
Bu näme bolsa-da ep-esli sumka.Aşhana galyndylary üçin azyk haltalary.Garaja ýaly azyk torbalary
aşhanadaky sumkalar.Bu azyk haltalary üpjün edilýän azyk dükanlaryndan has galyň.

 

Gowy baha we gaty berkdi.Bular gowy, hilli, orta agramly halta.
Tutgajykly çydamly azyk sumkasy.Güýçli kagyz we berkidilen tutawaçlar a göterip bildi
azyk önümleri.Torbalar berk tutawaçly.

Açyk bolýarlar we ýalpyldawuk haltalar ýaly özlerine ýykylmaýarlar.Duro sumkalary
çydamlylygy, gaýtadan ulanylmagy we netijeliligi, azyk önümleri bolsa bu söwda haltalaryna bil baglaýarlar
güýji we aňsat ýüklenmegi üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1625035879 (1)
H205c266ad85346a7aeb24cb6956e4513o
H5da816050d1f4c1fb545878f1299d4bbx
fotobank (2)
fotobank (1)
Hbda7d3df4d0d4089a22e09f985627904n
H972406a4a033464fb9d17b3fe434f90es
Hea4d818063f7486c9e59085530319562Z
H4c8c61436ba847b6a34c99bc25be262ei

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler