BOPP dökün gaplamak üçin laminirlenen pp dokalan halta

Gysga düşündiriş:

5kg 10kg 25kg 50kg Tüwi, däne, tohum, un, haýwan iýmiti, guş, şeker, dökün, sement we ş.m. gaplamak üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

未 标题 -1

Önümiň beýany

Haryt ady
bopp laminasiýa pp dokalan halta
Material
100% wigrin PP
Laminasiýa
bopp ýa-da laminasiýa ýok
Çap etmek
iň ýokary 9 reňk
Topokarky
ýylylygy kesmek / gysmak / tutawaç
Aşakda
bir gezek / ýekeje tikiş / goşa epleme / goşa tikiş / ýylylyk möhürlemesi / inedördül aşagy
Faceerüsti bejermek
anti-süýşmek / ýönekeý / UV bejergisi
Agram ýüklemek
10kg-60kg
Töleg
T / T.

Jikme-jik suratlar

PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi haltasy6
PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi halta8
PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi haltasy7
PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi halta10
PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi halta9
PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi halta11

Gaplamak we eltip bermek

PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi halta-1

Gaplamak: 2000-4000pcs / palet Port: Haý Phong

PP dokalan goşma laminirlenen bopp tüwi halta-2

Biziň kompaniýamyz

“Brilliance Pack LLC” ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Kompaniýa 15 ýyldan gowrak wagt bäri passiw meýdançasynda işleýär.Gaplamak bölümi senagat gaplaýyş materiallaryny, plastmassa çeýe gaplamalary we kagyz gaplaýyş gutularyny öndürmek we söwda bilen meşgullanýar.“Brilliance Pack LLC” Hytaýa maýa goýmakdan başga-da, Wýetnamda we Kambojada gaplaýyş önümleri zawodlaryny, Gonkongda üpjünçilik zynjyry kompaniýasyny we ABŞ-nyň Dallas şäherinde gözleg we ösüş laboratoriýasyny döretdi. Wýetnamdaky kompaniýamyz esasan dokalan haltalary öndürýär. Kambojadaky kompaniýamyz esasan film öndürmek we dokalan halta önümçiliginiň bir bölegi üçin jogapkärdir. Hytaýdaky kompaniýamyz esasan metal gaplama we kagyz gaplaýyş önümlerini öndürýär
Durnukly we doly üpjünçilik zynjyry bilen, täze önümleri öwrenmäge we ösdürmäge üns berýäris.Önümçiligi, gözlegleri we ösüşi we satuwy birleşdirýän, dürli görnüşleri we pudakda iň doly aýratynlyklary bolan giňişleýin kärhana.Gowy telekeçilik abraýy, satuwdan soňky hyzmat we häzirki zaman önümçilik desgalary, şeýle hem köp ýyllyk tejribe toplamak bilen, dünýädäki müşderileriň arasynda gowy abraý gazandyk.Önümlerimiz Demirgazyk Amerikada, Europeewropada, Latyn Amerikasynda we beýleki sebitlerde gowy satylýar.Müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar we Wal-Mart, Kargill, Taýwanyň Uzak Gündogar Himiki Süýümi, NGU Topary we ş.m. ýaly dünýäniň iň gowy 500 kompaniýasynyň üpjün edijisi bolýar.

Şahadatnamalar

pc-ce-1
pc-ce-2
pc-ce-3

Sergi

Sergi1
33

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler