Biz hakda

KOMPANI PRA PROFILI

“Pacific-Globalgroup” ýokary tehnologiýaly halkara topar.17 ýyldan gowrak wagt bäri gaplaýyş meýdanlaryna üns berýäris.Hytaýda (SHINING STAR PLASTIC CO., LIMITED) Wýetnamda (VIETNAM SUNRISE PACKAGING CO., LTD) we Kamboja (BESTAG PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD) zawodlarymyz we ABŞ-da gözleg we ösüş barlaghanasy (Brilliance Pack) bar. LLC
)
Esasy önümler
1.PP dokalan gaplama
FIBC / Köp halta / pp dokalan halta / BOPP sumka / Kagyz poli halta / PP klapan halta / BOPP klapan halta / pp tor torbasy… we ş.m.
2. Çeýe gaplama
halta dur
3. Dokalmadyk gaplama
sumkalar / futbolka sumkalary / Ölüm haltalary… we ş.m.
4. Kagyz gaplamak
Söwda sumkasy / Iýmit derejeli kagyz sumkasy / Köp gatly halta / Kagyz klapan haltalary (sement) / Kagyz gutusy… we ş.m.
5.Metal gaplama
Alýumin gaplar / Alýumin gapaklar / çüýşeler / Alýumin çüýşeler.

2
1

KORPORAT MEDENI .ETI

Pozisiýa

IDEA

GAOL

MISSION

Dünýädäki birinji derejeli plastmas dokma kärhanasy

Bütewilik ity Agzybirlik 、 erjellik 、 Täzelik

Halkaralaşma nding Marka 、 Hünärmenlik

Müşderiniň üstünligi chie Üstünlik markasy 、 Işgärleriň üstünlikleri

KORPORAT FILOSOFI .ASY

Günä

YNANMAK

INSIST

INNOVATE

BIRLEŞ. .N

Bütewilik guýma hili

Innowasiýa geljege alyp barýar

Berk ynam

Aýgyt etmek we arzuw etmek

Arzuw etmek üçin birleşiň

Bazary gazanmaga çalyşyň

ÖSÜŞ TARYHY

2002-nji ýylda

2005-nji ýylda

2011-nji ýylda

2016-njy ýylda

2014-nji ýylda

2018-nji ýylda

Şandong Çangle maýa goýum (Weifang şöhle saçýan gaplaýyş önümleri Ltd.).

Chinaalpyldawuk ýyldyz plastmassa kärhanasy Hytaýyň şahamçasy döredildi

Halkaralaşmak strategiýasynda möhüm ädim bolan Wýetnamda zawodlar guruň (Wýetnam Günüň çykýan gaplaýyş kärhanasy, Ltd.).

Önümçilik kuwwaty 15000 tonna, satuw girdejisi 50 million dollardan geçdi.

Ilkinji gezek kuwwaty 30000 tonnadan geçdi, satuw girdejisi iki esse artdy

Kambojada täze zawod gurup, önümçilige başlady.Topar satuw girdejisi 80 million dollardan geçdi.

HYZMATLAR

3

Paýtagt

20million

3

SUBSIDIARY

3

3

STAFF

1500

3

Fransiýa

20

3

Esasy Tehnologiýa

120

TERJIME ED. .R

3

JEMLE PJI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Esasy önümlerimiz: adaty plastmassa dokalan halta, reňkli çap sumkasy, içki (daşarky) birleşdirilen film haltalary, birleşdirilen haltalar, tonna halta we plastmassa goşma halta, dokalan mata we polietilen plyonka bilen örtülen dürli reňkli çap ediji film, sumka. , örtük bölejikleri we ş.m. Her ýyl dürli görnüşli gaplaýyş önümleriniň 25000 tonna önümçiligi, satuw girdejisi 80 milliondan gowrak.Köp ýyllaryň dowamynda kompaniýa hemişe "bitewilige esaslanýan, berk dolandyryş, hil ilki, müşderi ilkinji" maksadyna eýerýär, dünýäniň çar künjegindäki müşderiler içerki we daşary ýurtly müşderileriň öwgüsini gazandy.

ÜPJÜNÇILIGimiz

Güýçli tehniki topar

Baý tejribe

önümçilikde we dolandyryşda

Hünär synagy

gurallar

Professional gözleg topary we berk

gözleg düzgünleri we düzgünleri

Kompaniýanyň önümçilik we dolandyryş tejribesi bolan baý tehniki topary bar.Kompaniýa hünär synag enjamlary, hünärmen gözleg topary we berk gözleg düzgünleri we düzgünleri, we ISO hil dolandyryş ulgamy sertifikaty we QS kepilnamasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Hil şol bir pudakda iň ýokary derejä ýetýär.