200ml 250ml 330ml 355ml 473ml 8oz 12oz 16oz 500ml Standard Stubby Sleek Inçe Boş Çap etmek Alýumin içgisi piwo soda 200 202 206 Sot Rpt aňsat açyk

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň esasy kompaniýasy we Kambojanyň şahamçasy tarapyndan üpjün edilen alýumin içgiler üçin gaplar ýerliklidir
ululygy, 200ML / 250ML / 330ML / 355ML / 473ML / 500ML, ýeňil, amatly we içgileri netijeli goraýan döwülmeýän paket.
sarp edijiler satyn almak isleýärler.
Oksidlenmä we ýagtylygyň zaýalanmagyna garşy durmak üçin ajaýyp ukyby, alýumin içgimizi iň oňat konteýner edip biler
içgileri täze we iň ýokary ýagdaýda tekjede saklaň, mazmuny sarp edilýänçä.
Iň esasy zat, alýumin içgiler üçin gaplar çäksiz gaýtadan ulanylýar.Collectedygnalan her bir alýumin içgisi bolup biler
gaýtadan işlenildi.Gaýtadan işlenen alýumin materialy hilini ýitirmezden täze alýumin içgisini öndürmek üçin ulanylyp bilner.Bu proses
çäksiz gaýtalanyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1624954785

10_WPS 图片5 8

 

Lomaý-bankalar-alýumin-piwo-içgi-gazlandyrylan-piwo-şire-içgi-alýumin-Can-webp (1)Custöriteleşdirilen-alýumin-330ml-alkogolsyz içgi-piwo-içgi-gaplamak.webp (1)Lomaý-metal-boş-aňsat-açyk-müşderi-alýumin-şiresi-piwo-içgiler-bankalar-250ml-satuw-boş-piwo-bankalar.webp

Alýuminiň aýratynlyklary:
• Gowy durnukly hil, basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, okislenme garşylygy
• ajaýyp çap, 8 reňk iň köp çap
• gazly içgiler, piwo, şireler, kofe, çaý we başgalar ýaly sowuk we gyzgyn doldurmak üçin dürli içgi gaplamalary üçin amatly.
• uzak möhletli ammar
• almak aňsat
• gaýtadan işlenen material
• ýeňil agram

Gaplamak we eltip bermek

1624954785

包装

Paket: Adaty kartonlar / Agaç gaplar / Paletler ýa-da müşderiniň islegi boýunça.
Eltip beriş wagty: goýumdan 15-30 gün soň
Iberiş: Okean ibermek üçin 20'GP, 40'GP, 40'HQ
Islegiňize görä Fedex, DHL, Okean ýa-da Howa arkaly iberip bilersiňiz.
H6a459b5d39af499e90723cce84dcaa18h Heba0825eac544154838e2e1ff6a5ecfdz
Ekspress arkaly: DHL, UPS, FEDEX.
Harytlary ygtybarly daşamak üçin iň tygşytly we ygtybarly ýük daşaýan kompaniýany gözläris.
Howa bilen: sargydyňyz 100 kg-dan ýokary bolsa, ekspressden has tygşytly bolar.
Deňiz arkaly: sargydyňyz köp bolsa, harytlary deňiz arkaly eltip bilersiňiz.

Önümçilik prosesi

Hf2cfa88a79a64d21bbf369fe9e386cb57H28a751f4f8d348d99cd15851a6429869p

 

Biz halkara köp ugurly kärhana. Biziň kompaniýamyz Hytaýyň, Gonkongyň, Wýetnamyň we Kambojanyň materiklerinde üpjünçilik zynjyryny we şahamçalaryny, şeýle hem ABŞ-daky şahamçalaryny gowy döretdi.Demirgazyk Amerikanyň bazary biziň esasy bazarymyzdyr. 10 ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýamyz alýumin gaplary we gap-gaç gaplaryny öndürmäge üns berýär.8.4oz, 12oz, 16oz, 250ml, 330ml, 355ml, 473ml, 500ml we ş.m. ýaly köp sanly banka öndürip bileris.Coca Cola, Red Bull we ş.m. biziň hyzmatdaşlarymyz. Biziň kompaniýamyz gümrük hyzmaty we çaphana hyzmatyny berip biler. Qualityokary hilli we bäsdeşlik bahasy bizi pudagyň başynda goýýar. Size zerurlyk bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. iň çyn ýürekden hyzmatymyzy hödürläň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler